AB Novoselski
STRUMICA

blvd. Goce Delchev  43
2400 Strumica

+389 34 345 981

+389 75 310 073

info@abnovoselski.com

SHTIP

str. Bregalnichka 41A
2000 Shtip

+389 32 383 808

+389 76 200 342

info@abnovoselski.com

SKOPJE

str. Jani Lukrovski 14
1000 Skopje

+389 2 3171 531

+389 75 404 373

info@abnovoselski.com

GEVGELIJA

Industrial Zone Blokotehna
1480 Gevgelija

+389 75 380 599

info@abnovoselski.com