GroupAuto Adria се дистрибутери на резервни делови и услуги од светска класа за патнички автомобили и комерцијални возила.

Group Adria е една од 20-те меѓународни групи што се обединети во рамките на Groupauto International, која ја опфаќа цела Европа.

Да се биде дел од таква група ни дава можност да разменуваме идеи, да споделуваме информации, да спроведуваме добра пракса, како и да бидеме во контакт со најголемите произведувачи на резервни делови.

Во моментот, балканскиот регион има голем потенцијал да стане една од најголемите мрежи за дистрибуција на резервни делови. Во моментот, опфатени се регионите на Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија.