GroupAuto Adria janë shpërndarës të pjesëve të këmbimit dhe shërbimeve të klasit botëror për makinat e pasagjerëve dhe automjetet komerciale.

Group Adria është një nga 20 grupet ndërkombëtare të bashkuara në kuadër të Groupauto International, që e mbulon të gjithë Evropën.

Të qenit pjesë e një grupi të tillë na jep mundësinë që të shkëmbejmë ide, të ndajmë informacione, të zbatojmë praktika të mira, si dhe të jemi në kontakt me prodhuesit më të mëdhenj të pjesëve të këmbimit.

Aktualisht, rajoni i Ballkanit ka potencial të madh për t’u bërë një nga rrjetet më të mëdha të shpërndarjes së pjesëve të këmbimit. Aktualisht, janë të mbuluara rajonet e Sllovenisë, Kroacisë, Serbisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë.