Të gjitha pjesët tona rezervë janë të organizuara në 15 katalogë dhe ju mund t’i gjeni ato thjesht dhe shpejt. nëse nuk mund t’i gjeni atë që po kërkoni na tregoni dhe ne do të bëjmë më të mirën për të gjetur pjesën rezervë për ju. na kontaktoni direkt në +389 34 345 981, ose përdorni formën e kontaktit për të dërguar detajet e kërkesës suaj.

SHASIA DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

KABINA DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

RROTA E PESTË DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

BOSHTI DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

FRENAT DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

SUSPENSIONI DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

MOTORI DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

TRANSMETIMI DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

TIMONI DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

PJESA ELEKTRIKE DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

SISTEMI I SHKARKIMIT TË GAZRAVE DHE KOMPONENTËT

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

VAJRA DHE LUBRIFIKANTË

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

GOMA DHE DISQE

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

ZINXHIRË DËBORE

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.

VEGLA

Listë e shkurtër e pjesëve më të rëndësishme të këmbimit të kësaj kategorie.