Jaltest PTE tani në dispozicion edhe në gjuhën maqedonase.